fbpx

Ліцензії


Добровільне особисте страхування


Добровільне майнове страхування


Добровільне страхування відповідальності


Обов’язкове страхування


Інформація для клієнтів відповідно до ст. 12 і 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Відповідно до статті 12 та 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ «СК «Перша» повідомляє про наступне:

ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

1) Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг:

ПрАТ «СК «Перша» надає послуги у сфері страхування за видами страхування, іншими, ніж страхування життя.

ПрАТ «СК «Перша» надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами страхування, на які отримані ліцензії. Вичерпний перелік ліцензій зазначений на сайті ПрАТ «СК «Перша» в розділі «Ліцензії».
Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному між ПрАТ «СК «Перша» та страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

2) Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:
ПрАТ «СК «Перша» не надає додаткові фінансові послуги.

3) Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:
Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

4) Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено умовами договору.
У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, а також фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.
У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика, страхувальнику повертаються сплачені ним страхові платежі у повному обсязі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, а також фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

5) Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг.
В своїй діяльності ПрАТ «СК «Перша» дотримується чинних нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів.
Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг і на офіційному сайті компанії. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.
Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України.
За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у розмірі, передбаченому договором страхування. При цьому не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України «Про захист прав споживачів».

В разі виникнення між сторонами судового спору щодо відмови у виплаті страхового відшкодування та/або визнання події страховим випадком та/або щодо розміру страхового відшкодування, на період до набуття судовим рішенням чинності не нараховується пеня та інші санкції, передбачені чинним законодавством України (інфляційні нарахування, штрафи, 3% річних та інші) за неналежне виконання зобов’язань.

6) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Телефон: 0-800-505-240, (044) 234-39-46; 235-51-31; 235-70-71
E-mail: nbu@bank.gov.ua

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національний банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Телефон: 0-800-505-240, (044) 234-39-46; 235-51-31; 235-70-71
E-mail: nbu@bank.gov.ua

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Центральний апарат).

Адреса: 03150, м.Київ-150, вул. Антоновича, 174

Веб-сайт: http://www.consumer.gov.ua

Телефони: (044) 528-05-53; 528-94-38; 528-54-33; 528-94-36.

Департамент захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Телефон: (044) 279-12-70, (044) 278-84-60, (044) 278-41-70
E-mail: info@dpss.gov.ua

7) Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

ПрАТ «СК «Перша» не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

8) Види діяльності ПрАТ «СК «Перша»:

65.12. Інші види страхування, крім страхування життя

65.20. Перестрахування

66.22. Діяльність страхових агентів і брокерів


Правила Страхування


Публічні оферти

 1. Публічна пропозиція щодо порядку укладення договорів страхування
 2. Публічна пропозиція та Умови комплексного страхування автовласника за програмою “Максимальний Захист”
  для договорів, укладених з 26.06.2020 – по поточну дату
  для договорів, укладених з 28.01.2020 – по 25.06.2020 року
  для договорів, укладених з 24.07.2018 – по 27.01.2020 року
  – для договорів, укладених з 01.01.2018 – по 23.07.2018 року
  для договорів, укладених з 01.07.2017 – по 31.12.2017 року
  для договорів, укладених з 04.01.2017 – по 30.06.2017 року
  для договорів, укладених з 01.09.2021 – по 31.08.2021 року
 3. Публічна пропозиція щодо укладення Договору добровільного комплексного страхування іноземних громадян за програмою “Іноземець”
  – для договорів, укладених з 01.08.2018 – по поточну дату
  – для договорів, укладених з 09.08.2017 – по 31.07.2018 року
 4. Публічна пропозиція добровільного комплексного страхування подорожуючих за кордон “Vector”
  – для договорів, укладених з 27.04.2020 – по поточну дату
  – для договорів, укладених з 17.10.2018 – по 26.04.2020
  – для договорів, укладених з 01.01.2018 – по 16.10.2018
  – для договорів, укладених з 01.09.2017 – по 31.12.2017
 5. Публічна пропозиція добровільного комплексного страхування подорожуючих за кордон “Vector-Standard”
  – для договорів, укладених з 17.10.2018 – по поточну дату
  – для договорів, укладених з 01.01.2018 – по 16.10.2018
  – для договорів, укладених з 01.09.2017 – по 31.12.2017
 6. Публічна пропозиція добровільного комплексного страхування подорожуючих за кордоном “Driver”
  – для договорів, укладених з 02.10.2020 – по поточну дату
  для договорів, укладених з 27.04.2020 – по 01.10.2020
  – для договорів, укладених з 17.10.2018 – по 26.04.2020
  – для договорів, укладених з 01.01.2018 – по 16.10.2018
  – для договорів, укладених з 01.09.2017 – по 31.12.2017
 7. Загальні умови добровільного комплексного страхування подорожуючих за кордоном за програмою “E-VECTOR”
  для договорів, укладених з 24.04.2021 – по поточну дату
  – для договорів, укладених з 01.11.2019 – по 23.04.2020
 8. Публічна пропозиція та Умови добровільного комплексного страхування будівель, майна та тварин за програмою “БМТ”
  – для договорів, укладених з 14.05.2018 – по поточну дату
 9. Публічна пропозиція та Умови добровільного страхування від нещасних випадків за програмою “Захист”
  – для договорів, укладених з 15.08.2018 – по поточну дату
 10. Публічна пропозиція комплексного страхування та умови страхування за програмою “Фінансовий захист”
  – для договорів, укладених з 22.03.2021 по 31.08.2021 року
  для договорів, укладених з 01.09.2021 – по поточну дату
 11. Публічна оферта добровільного страхування майна фізичних осіб та страхування відповідальності за програмою “Моя оселя”
  – для договорів, укладених з 22.03.2019 – по поточну дату
 12. Публічна оферта добровільного страхування нещасних випадків “Моя безпека”
  – для договорів, укладених з 22.03.2019 – по поточну дату
 13. Публічна оферта добровільного медичного страхування “HELSI”
  – Пропозиція (оферта) укласти договір добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я)
  – Типова форма договору HELSI
  – Програма Helsi
  – Перелік медичних закладів та аптек
  – Заява (акцепт) про прийняття пропозиції укласти договір добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я)
 14. Публічна оферта Договору добровільного страхування наземного транспортного засобу “автосалон Insfero”
  – Договір добровільного страхування наземних транспортних засобів_автосалон Insfero Частина 1
  – Частина 2 Договору добровільного страхування наземних транспортних засобів_автосалон Insfero
 15. Публічна пропозиція щодо укладення Договору добровільного страхування наземного транспорту “КАСКО PRO”
  – для договорів, укладених з 29.10.2020 – по поточну дату
 16. Публічна пропозиція щодо укладення Договору добровільного страхування відповідальності перевізника наземним транспортом “CMR”, “TTH”, “CMR+ТТН”
  для договорів, укладених з 24.01.2022
  для договорів, укладених з 19.11.2020 – по 23.01.2022
 17. Публічна пропозиція добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (за програмою “Франшиза”)
  для договорів, укладених з 01.09.2021 по поточну дату

 

Не знаєте яку страховку вибрати?
{:uk}Стицько Людмила{:}{:ru}Стыцько Людмила{:}
Стицько Людмила
Експерт зі страхування
м. Херсон