Договір страхування професійної відповідальності аудиторів покриває відповідальність аудитора (аудиторської фірми) за збитки, заподіяні клієнтам аудиторської компанії внаслідок професійних помилок, прорахунків або упущень аудиторів.

Договір страхування аудиторської відповідальності передбачає захист майнових інтересів аудитора в тому випадку, коли відповідно до законодавства України він зобов’язаний відшкодувати третім особам (клієнтам) збиток, заподіяний своєю професійною діяльністю.

Страховим випадком за цим Договором є настання відповідальності Страхувальника за шкоду, що заподіяна третім особам внаслідок наступних страхових ризиків:

  • Ненавмисні помилки, недбалість при здійсненні аудиторської діяльності;
  • Неналежне виконання Страхувальником своїх зобов’язань та професійних обов’язків;
  • Ненавмисна втрата, знищення або пошкодження документів або майна, які належать клієнту Страхувальника, під час проведення аудиту.

Підтвердженням факту настання страхового випадку є визнання аудитором і страховиком провини аудитора і досягнення згоди щодо розміру заподіяної фінансової шкоди, або набуття чинності рішенням суду, що визначає наявність провини та суму збитків.

Чому ми?

  1. Швидка виплата
  2. Франшиза 0%
  3. Цілодобова допомога 24/7

Документи для оформлення:

  1. Документи юр. особи згідно з чинними вимогами фін. моніторингу
  2. Документи аудиторської компанії
  3. Заява на страхування
Не знаєте яку страховку вибрати?
{:uk}Людмила Коломієць{:}{:ru}Людмила Коломиец {:}
Людмила Коломієць
Експерт зі страхування
м. Київ