fbpx

Загальна інформація

Інформація про страховика, яка надається клієнту відповідно до статті 87 Закону України «Про страхування»

 • Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»
 • Код ЄДРПОУ: 31681672
 • Місцезнаходження: Україна, 03150, м.Київ, вул. Фізкультури,30
 • Контактний телефон: +38 (044) 350-35-01
 • Адреса електронної пошти: [email protected]
 • Адреса, за якою приймаються скарги клієнтів: Україна, 03150, м.Київ, вул. Фізкультури,30
 • Перелік власних вебсайтів: https://persha.ua
 •  Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ: 11100487 від 21.08.2004 р. (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи)
 • Дата державної реєстрації: 24 вересня 2001 р.
 • Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 21.10.2004, 1 556 120 0000 002138 (виписка з єдиного державного реєстру)
 • Код за КОАТУУ: 8036100000
 • Банківські реквізити: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 IBAN UA703052990000026502006700678
 • Режим роботи (Головний офіс): Пн-чт: 9:00 – 18:00 П’ятниця: 9:00 – 16:45 Перерва: 13:00 – 13:45
  Вихідні: Субота, Неділя

 

Найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу страховика, який укладає договір страхування, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України Інформацію щодо найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу ПрАТ «СК «Перша», який укладає договір страхування, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, можна отримати за посиланням: https://persha.ua/_files/about_info/doc1-8.pdf
Відомості про ліцензію на здійснення діяльності із страхування та спосіб перевірки її актуальності ПрАТ «СК «Перша» пропонує клієнтам надання страхових послуг відповідно до отриманих Ліцензій.
Перевірити актуальність ліцензій можна, скориставшись Комплексною інформаційною системою Національного банку України за посиланням: https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000032978
Перелік послуг із страхування, які можуть надаватися страховиком на запит клієнта, порядок та умови консультування клієнтів щодо страхових послуг

Види діяльності ПрАТ «СК «Перша»:
65.12. Інші види страхування, крім страхування життя
65.20. Перестрахування
66.22. Діяльність страхових агентів і брокерів
ПрАТ «СК «Перша» надає послуги із страхування на підставі отриманих Ліцензій.

Порядок та умови консультування клієнтів щодо страхових послуг здійснюються ПрАТ «СК «Перша» відповідно до вимог Закону України «Про страхування», нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх нормативних документів ПрАТ «СК «Перша».

Консультування клієнтів щодо страхових послуг може відбуватися шляхом звернення клієнта:
— за телефоном цілодобової багатоканальної лінії 0-800-301-001
— до працівників ПрАТ «СК «Перша» за адресою Головного офісу:
м. Київ, вул. Фізкультури, 30,
та/або за адресою місцезнаходження відокремленого структурного підрозділу ПрАТ «СК «Перша»
— на вебсайт https://persha.ua

Вид винагороди, яку працівник з реалізації страховика (у разі залучення працівника до реалізації страхового продукту) отримає при укладенні договору страхування, в тому числі порядок та умови її виплати У разі залучення працівника до реалізації страхових продуктів, при укладанні договору страхування працівник може отримати відсоткову винагороду. Розмір, порядок та умови виплати відсоткової винагороди визначено у внутрішніх нормативних документах ПрАТ «СК «Перша».
Інформація про будь-які інші платежі (крім страхових премій), які клієнт буде зобов’язаний сплатити у разі укладення договору страхування У разі укладення договору страхування клієнт не сплачує будь-які інші платежі, крім страхових премій.
Інформація про механізми та способи захисту прав споживачів фінансових послуг (зокрема, про можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, адреса страховика, за якою приймаються скарги клієнтів)

У своїй діяльності ПрАТ «СК «Перша» дотримується чинних нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів.

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги та страхові продукти, що розміщена на офіційному вебсайті ПрАТ «СК «Перша».

Усі спори, що виникають із договору страхування між споживачем (страхувальником) та ПрАТ «СК «Перша», вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому законодавством України.

У разі, якщо споживач (страхувальник) вважає, що його права порушено, він може звернутися до ПрАТ «СК «Перша» з заявою поновити його порушені права.

Споживачі фінансових послуг мають можливість звернутись до ПрАТ «СК «Перша» для позасудового розгляду скарг.

Розгляд скарг і звернень громадян здійснюється ПрАТ «СК «Перша» у відповідності до законодавства України та «Порядку розгляду звернень споживачів фінансових послуг Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша».

Адреса ПрАТ «СК «Перша» за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
Україна, 03150, місто Київ, вул. Фізкультури, 30,
тел: +38 (044) 350 35 01,
електронна адреса: [email protected].

У разі, якщо споживач (страхувальник) після відповіді ПрАТ «СК «Перша» усе ще вважатиме, що його права порушено, повідомляємо, що Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг. Спеціальний підрозділ, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Детальніше про це за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

Інша інформація, визначена законами України та нормативно-правовими актами Регулятора

На виконання вимог Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про розкриття інформації та розміщення інформаційного документа про стандартний страховий продукт на вебсайтах страховиків та страхових посередників» №174 від 20.12.2023 ПрАТ «СК «Перша» інформує про черговість задоволення вимог споживачів, які можуть виникнути в разі визнання страховика банкрутом.

Відповідно до частини 1 статті 92 Кодексу України з процедур банкрутства, при розгляді справи про банкрутство страховика учасником провадження у справі про банкрутство визнається Національний банк України.

Господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання страховика банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру у разі неплатоспроможності страховика або у разі недостатності вартості майна страховика для задоволення вимог кредиторів у межах процедури, передбаченої статтею 110 Цивільного кодексу України.

У разі визнання господарським судом страховика банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури всі договори страхування, укладені таким страховиком, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття зазначеного рішення, припиняються. В цьому разі, страхувальники за договорами страхування, дія яких припиняється, мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно до різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв такий договір страхування, якщо інше не передбачено законодавством.

Страхувальники за договорами страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, мають право вимагати страхові виплати.

У разі визнання господарським судом страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, вимоги кредиторів за договорами страхування першої черги підлягають задоволенню в такому порядку:

у першу чергу — вимоги за договорами особистого страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

у другу чергу — вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

у третю чергу — вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

у четверту чергу — вимоги за договорами особистого страхування, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури і страхувальники за якими мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно до різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв такий договір страхування, якщо інше не передбачено законодавством;

у п’яту чергу — вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури і страхувальники за якими мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно до різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв такий договір страхування, якщо інше не передбачено законодавством;

у шосту чергу — вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури і страхувальники за якими мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно до різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв такий договір страхування, якщо інше не передбачено законодавством.


Інформація про страхового посередника, яка надається клієнту до укладання договору страхування

Страховий посередник (страховий агент, субагент, страховий брокер) перед укладанням договору страхування зобов’язаний повідомити клієнту інформацію визначену статтею 88 Закону України «Про страхування».

З переліком осіб, які надають посередницькі послуги СК «Перша» можна ознайомитись за посиланням.

Не знаєте яку страховку вибрати?
Інна Бостан
Інна Бостан
Експерт зі страхування
м. Чернівці