fbpx

Загальна інформація

Загальна Інформація про Компанію

 • Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»
 • Код ЄДРПОУ: 31681672
 • Фактичне місцезнаходження: Україна, 03150, Київ, вул. Фізкультури,30
 • Телефон: +38 (044) 350-35-01
 • Електронна пошта: office@persha.ua
 • Перелік власних вебсайтів: https://persha.ua
 •  Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ: 11100487 (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи)
 • Дата державної реєстрації: 24 вересня 2001 р.
 • Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 21.10.2004, 1 556 120 0000 002138 (виписка з єдиного державного реєстру)
 • Код за КОАТУУ: 8036100000
 • Банківські реквізити: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 IBAN UA703052990000026502006700678
 • Режим роботи (Центральний офіс): Пн-чт: 9:00 – 18:00 П’ятниця: 9:00 – 16:45 Перерва: 13:00 – 13:45
  Вихідні: Субота, Неділя

Наша місія

Світ навколо нас змінюється, і ми якісно змінюємось разом з ним.
Незмінним залишається наше прагнення, щоб кожний ваш крок, починаючи з першого, був під нашим надійним захистом. Працюючи відкрито, професійно і стабільно, ми надаємо вам прості і зрозумілі страхові рішення на рівні міжнародних стандартів, задовольняючи ваші потреби.

Ми працюємо заради вас!


Наше бачення

Ми є:

 • Компанією з бездоганною репутацією
 • Першими в сфері якості послуг, які ми надаємо
 • Інноваційним лідером
 • Найпривабливішим роботодавцем
 • Компанією загальнонаціонального масштабу
 • Високотехнологічною компанією

Членство в об’єднаннях

Компанія є членом:

 • Моторного (транспортного) страхового Бюро України (повне членство);
 • Ядерного страхового пулу України;
 • Київської Торгово-Промислової Палати.

Інформація про відсутність проваджень і заходів впливу

За весь час діяльності Компанії щодо неї не порушувалося провадження у справі про банкрутство.

За весь час діяльності Компанії щодо неї не застосовувалася процедура санації.

За весь час діяльності Компанії щодо неї не приймалося рішення про ліквідацію.

Чинні заходи впливу щодо Компанії відсутні.


Інформація про торгові марки СК «Перша»


Перелік осіб, які надають посередницькі послуги


Інформація для клієнтів відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ «СК «Перша» повідомляє про наступне:

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ; ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЇХ НАДАННЯ

1) Види діяльності ПрАТ «СК «Перша»:
65.12. Інші види страхування, крім страхування життя
65.20. Перестрахування
66.22. Діяльність страхових агентів і брокерів

2) Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг:

ПрАТ «СК «Перша» надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, на які отримані ліцензії. Вичерпний перелік ліцензій зазначений на сайті ПрАТ «СК «Перша» в розділі «Про «Першу» / «Ліцензії Правила та публічні оферти».

Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному між ПрАТ «СК «Перша» та страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

3) Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:
ПрАТ «СК «Перша» не надає додаткові фінансові послуги.

4) Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
ПрАТ «СК «Перша» не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

5) Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:
Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

6) Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено умовами договору.
У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, а також фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.
У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика, страхувальнику повертаються сплачені ним страхові платежі у повному обсязі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, а також фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

7) Підтвердження отримання договору страхування:

Примірник договору, укладеного у паперовому вигляді, а також додатки до нього (за наявності) надаються Страхувальнику одразу після його підписання, але до початку набуття договором чинності.

Примірник договору, укладеного у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», та додатків до нього (за наявності), вважається отриманим Страхувальником, якщо договір за домовленістю Страховика і Страхувальника, або за вибором Страхувальника направлений на його електронну адресу чи направлений йому в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення. Договір, укладений у вигляді електронного документа, та додатки до нього (за наявності) містять відомості про Страхувальника, у тому числі зазначені ним контактні дані.

У разі якщо договір укладається шляхом приєднання, договір складається з публічної частини договору (Загальні умови договору) та індивідуальної частини договору (Спеціальні умови договору), підписанням якої Страхувальник приєднується до договору в цілому. Публічна частина договору про надання фінансових послуг оприлюднена на офіційному сайті Страховика https://persha.ua. Індивідуальна частина договору укладається зі Страхувальником у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа). Якщо індивідуальна частина договору укладена в паперовому вигляді, примірник індивідуальної частини та додатки до неї (за наявності) надається Страхувальнику одразу після його підписання, але до початку набуття договором чинності. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, та додатки до неї (за наявності) вважається отриманим Страхувальником, якщо договір за домовленістю Страховика і Страхувальника, або за вибором Страхувальника направлений на його електронну адресу чи направлений йому в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення. Договір, укладений у вигляді електронного документа, та додатки до нього (за наявності) містять відомості про Страхувальника, у тому числі зазначені ним контактні дані.

Електронні договори укладаються відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також з урахуванням особливостей та в порядку, визначеними Законом України “Про електронну комерцію”.

8) Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг:

В своїй діяльності ПрАТ «СК «Перша» дотримується чинних нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів.

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг і на офіційному сайті компанії. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України.

За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у розмірі, передбаченому договором страхування. При цьому не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України «Про захист прав споживачів».

В разі виникнення між сторонами судового спору щодо відмови у виплаті страхового відшкодування та/або визнання події страховим випадком та/або щодо розміру страхового відшкодування, на період до набуття судовим рішенням чинності не нараховується пеня та інші санкції, передбачені чинним законодавством України (інфляційні нарахування, штрафи, 3% річних та інші) за неналежне виконання зобов’язань.

9) Порядок розгляду скарг і звернень громадян:

Розгляд скарг і звернень громадян здійснюється у відповідності до «Порядку розгляду звернень»

10) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Телефон: 0-800-505-240, (044) 234-39-46; 235-51-31; 235-70-71

E-mail: nbu@bank.gov.ua

11) Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/
Телефон: 0-800-505-240, (044) 234-39-46; 235-51-31; 235-70-71
E-mail: nbu@bank.gov.ua
Розділ «Захист прав споживачів» https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Центральний апарат).
Адреса: 03150, м.Київ-150, вул. Антоновича, 174
Веб-сайт: http://www.consumer.gov.ua
Телефони: (044) 528-05-53; 528-94-38; 528-54-33; 528-94-36.
Департамент захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Телефон: (044) 279-12-70, (044) 278-84-60, (044) 278-41-70
E-mail: info@dpss.gov.ua


Інформація для клієнтів відповідно до ст. 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

 1) фінансова та консолідована фінансова звітність розміщена у розділі «Про Першу» / «Річна фінансова звітність»

2) звіти про корпоративне управління розміщені у розділі «Про Першу» / «Керівництво та корпоративне управління»

3) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність) розміщені у розділі «Про Першу» / «Річна фінансова звітність»

4) Річна інформація емітентів цінних паперів розміщена у розділі «Про Першу» / «Керівництво та корпоративне управління»

5) Інформація, передбачена частиною 4 статті 121, розміщена у розділі «Про Першу» / «Розкриття інформації»


Відомості про відокремлені підрозділи

Не знаєте яку страховку вибрати?
Євген Сєрік
Євген Сєрік
Експерт зі страхування
м. Запоріжжя