fbpx

Інформація для клієнтів відповідно до ст. 7  Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

Відповідно до статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» ПрАТ «СК «Перша» повідомляє про наступне:

Найменування, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти надавача фінансових послуг та адреса, за якою приймаються скарги клієнтів

 • Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»
 • Код ЄДРПОУ: 31681672
 • Місцезнаходження: Україна, 03150, м.Київ, вул. Фізкультури,30
 • Контактний телефон: +38 (044) 350-35-01
 • Адреса електронної пошти: [email protected]
 • Адреса, за якою приймаються скарги клієнтів: Україна, 03150, м.Київ, вул. Фізкультури,30
 • Перелік власних вебсайтів: https://persha.ua
 •  Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ: 11100487 від 21.08.2004 р. (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи)
 • Дата державної реєстрації: 24 вересня 2001 р.
 • Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 21.10.2004, 1 556 120 0000 002138 (виписка з єдиного державного реєстру)
 • Код за КОАТУУ: 8036100000
 • Банківські реквізити: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 IBAN UA703052990000026502006700678
 • Режим роботи (Головний офіс): Пн-чт: 9:00 – 18:00 П’ятниця: 9:00 – 16:45 Перерва: 13:00 – 13:45
  Вихідні: Субота, Неділя

Відомості про відокремлені підрозділи, місця надання фінансових послуг

Перелік відокремлених підрозділів ПрАТ «СК «Перша»

Відомості про склад органів управління та керівників

Наглядова рада

 • Василина Сергій Мирославович, Голова Наглядової ради
 • Ходацький Юрій Степанович, Незалежний директор
 • Аржевітін Станіслав Михайлович*, Незалежний директор
 • Ядуха Віктор Йосипович*, Член Наглядової ради
 • Федорчук Володимир Антонович, Незалежний директор

 * вступ на посаду відбудеться після погодження Національним банком України, відповідно до вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29.12.2023.

Виконавчий орган

 • Василина Наталія Володимирівна, Голова Правління
 • Добренкова Юлія Володимирівна, Заступник Голови Правління
 • Пухтій Ірина Валентинівна, Член Правління
 • Кисель Євгеній Олександрович, Член Правління
 • Кіт Віра Андріївна, Перший заступник Голови Правління

В.о. Головного бухгалтера – Фролова Альона Петрівна.

Відомості про фінансові показники діяльності, структуру власності

З інформацією про фінансові показники діяльності, структуру власності ПрАТ «СК «Перша» та іншою інформацією, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, можна ознайомитись у розділі «Розкриття інформації»

Відомості про державну реєстрацію надавача фінансових послуг

Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ: 11100487 від 21.08.2004 р. (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи).

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 21.10.2004, 1 556 120 0000 002138 (виписка з єдиного державного реєстру).

Інформація про наявність у надавача фінансових послуг права на надання відповідної фінансової послуги та про його включення до Реєстру, що містить відомості про такого надавача фінансових послуг

ПрАТ «СК «Перша» пропонує клієнтам надання страхових послуг відповідно до отриманої Ліцензії.
Перевірити актуальність ліцензії можна, скориставшись Комплексною інформаційною системою Національного банку України за посиланням: 

https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000032978

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг

Провадження у справі про банкрутство ПрАТ «СК «Перша» не порушувалось, процедура санації щодо ПрАТ «СК «Перша» не відкривалася.

Рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг

Рішення про ліквідацію/припинення ПрАТ «СК «Перша» не приймалося.

Контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг

Регулятор — Національний банк України

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Телефон: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55 (пн-чт 9:00 – 18:00, пт 9:00 –16:45)

Електронна пошта: [email protected]

Перелік послуг та продуктів, що надаються надавачем фінансових послуг, порядок та умови їх надання

Види діяльності ПрАТ «СК «Перша»:

65.12. Інші види страхування, крім страхування життя

65.20. Перестрахування

66.22. Діяльність страхових агентів і брокерів

ПрАТ «СК «Перша» (страховик) пропонує клієнтам надання страхових послуг, на які ПрАТ «СК «Перша» має відповідну Ліцензію.

Страхові послуги надаються ПрАТ «СК «Перша» на підставі укладеного із клієнтом договору страхування, в якому містяться всі істотні умови договору відповідно Закону України “Про страхування”.

До укладання договору страхування страховик (страховий посередник) на підставі отриманої від клієнта інформації з’ясовує потреби та вимоги цього клієнта у страхування.

Перед укладанням договору страхування ПрАТ «СК «Перша» забезпечує клієнта доступною та вичерпною інформацією про страховий продукт, про страховика та страхового посередника, якщо страховий продукт реалізується через страхового посередника, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, з метою прийняття клієнтом усвідомленого рішення про укладання договору страхування.

Надання фінансових послуг за договорами страхування здійснюється у відповідності до затверджених Загальних умов страхового продукту.

Послуги з обов’язкового страхування надаються у відповідності до законодавчих нормативно-правових актів.

При наданні фінансових послуг ПрАТ «СК «Перша» здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу з виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти, винагороду) щодо продуктів залежно від виду фінансової послуги (для продуктів, які пропонуються клієнтам, що не є споживачами, така інформація може бути індивідуальною)

Вартість послуги (ціна, тариф, проценти, винагорода) визначається у відповідності до Політики з андерайтингу та тарифних керівництв ПрАТ «СК «Перша», залежно від виду фінансової послуги, а також у відповідності до законодавчих нормативно-правових актів (для обов’язкових видів страхування). Вартість послуги (ціна, тариф) зазначається в договорі страхування, укладеному між ПрАТ «СК «Перша» та страхувальником, залежить від виду фінансової послуги, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

Інформацію про механізми захисту прав споживачів (про можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів, а також про наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства України щодо окремих видів фінансових послуг та/або продуктів)

В своїй діяльності ПрАТ «СК «Перша» (далі — страховик), дотримується нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страховика, страхові послуги, страхових посередників ПрАТ «СК «Перша», що розміщена на офіційному вебсайті ПрАТ «СК «Перша».

Будь-які спори щодо відносин, які походять з договору страхування чи виникають у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню у досудовому порядку шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди — у порядку, встановленому законодавством України.

У разі, якщо споживач (страхувальник) вважає, що його права порушено, він може звернутися до страховика із заявою поновити його порушені права.

Cкарги та звернення споживачів фінансових послуг приймаються за адресою:

 Україна, 03150, м.Київ, вул. Фізкультури,30

тел: +38 (044) 350 35 01

електронна адреса: [email protected]

Можливий особистий прийом споживачів керівництвом ПрАТ «СК «Перша».

Розгляд скарг і звернень громадян здійснюється в порядку встановленому Законами України «Про звернення громадян» та «Про захист прав споживачів» та відповідно до «Порядку реєстрації, розгляду та опрацювання звернень громадян, юридичних осіб, органів державної влади України та місцевого самоврядування Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «Перша»Порядку розгляду звернень споживачів фінансових послуг».

За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у розмірі, передбаченому договором страхування. При цьому не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України «Про захист прав споживачів».

У разі, якщо споживач (страхувальник) після відповіді ПрАТ «СК «Перша» усе ще вважатиме, що його права порушено, повідомляємо, що Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг. Спеціальний підрозділ, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Детальніше про це за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

ПрАТ «СК «Перша» у відповідності до норм Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимог щодо наявності гарантійного фонду страховика. За рахунок гарантійних внесків страховиків – членів Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – Бюро) формується фонд страхових гарантій, який створюється для забезпечення платоспроможності Бюро під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, з якими Бюро уклало угоду про взаємне визнання договорів цього виду страхування та взаємне врегулювання претензій стосовно відшкодування шкоди.

Особи, що надають посередницькі послуги

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги

Розмір часток у статутному капіталі ПрАТ «СК «Перша» послуг, що знаходяться у власності членів його виконавчого органу

Члени Виконавчого органу, які володіють частками у статному капіталі ПрАТ «СК «Перша» :

— Голова Правління – Василина Наталія Володимирівна – частка у розмірі 40,013833%;

— Перший заступник Голови Правління – Кіт Віра Андріївна – частка у розмірі 7,2305%.

Мінімальний строк дії договору

Строк дії договору страхування встановлюється за згодою страховика і страхувальника та зазначається в договорі страхування.
Відповідно до законодавства:

 • Внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладаються строком на один рік. Укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на строк менший, ніж один рік, але не менш як на 15 днів допускається виключно щодо транспортних засобів: незареєстрованих — на час до їх реєстрації, тимчасово зареєстрованих — на час до їх постійної реєстрації, зареєстрованих на території іноземних держав — на час їх перебування на території України.
 • Міжнародний договір «Зелена картка» може укладатися на строк 15 днів, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців або один рік.

Мінімальний строк дії договору страхування за стандартними страховими продуктами ПрАТ «СК «Перша» зазначається в Інформаційному документі про стандартний страховий продукт.

Наявність у споживача права відмови від договору, права розірвання, припинення договору, права дострокового виконання договору, а також порядок та наслідки реалізації таких прав

Клієнт (споживач) має право відмовитися від договору страхування в будь-який момент до укладання такого договору.

Клієнт (страхувальник) має право на відмову від договору страхування шляхом дострокового припинення дії договору страхування в порядку, передбаченому договором страхування.

Страхувальник має право протягом 30 календарних днів з дня укладення договору страхування відмовитися від такого договору без пояснення причин, крім:

 • договорів страхування, строк дії яких становить менше  30 календарних днів;
 • випадків, якщо повідомлено про настання події, що має ознаки страхового випадку, за цим договором страхування;
 • випадків, визначених абзацом другим частини першої статті 97 Закону України «Про страхування», у яких страхувальник має право відмовитися від договору страхування протягом 45 днів.

Про намір відмовитися від договору страхування страхувальник повідомляє страховика у письмовій (електронній) формі.

Страховик зобов’язаний повернути страхувальнику сплачену страхову премію повністю, за умови що протягом цього періоду не відбулася подія, що має ознаки страхового випадку.

Дія договору страхування припиняється та договір втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

 1. закінчення строку дії договору страхування;
 2. виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі;
 3. несплати страхувальником чергової частини страхової премії у встановлений договором строк (у разі сплати страхової премії частинами). При цьому договір страхування вважається достроково припиненим з дня, наступного за встановленим у договорі страхування днем сплати чергової частини страхової премії, якщо інше не передбачено умовами договору;
 4. ліквідації страхувальника — юридичної особи або смерті страхувальника — фізичної особи (крім випадків, передбачених статтею 100  Закону України «Про страхування»);
 5. ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України;
 6. набрання законної сили рішенням суду про визнання договору страхування недійсним;
 7. в інших випадках, передбачених законодавством України та договором страхування.

Дія договору страхування може бути достроково припинена за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами такого договору. Дія договору страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це не надав згоду страхувальник, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами такого договору та законодавством України.

У разі припинення страховиком діяльності та виконання страхового портфеля, страховик повертає страхувальнику сплачені страхові премії повністю у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Регулятора. У разі передачі страхового портфеля страховику-правонаступнику та припинення договору страхування відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про страхування» за ініціативою страхувальника після такої передачі страховик-правонаступник повертає страхувальнику страхову премію за період, що залишився до закінчення строку дії договору страхування.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу сторону не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.

 У разі дострокового припинення дії договору страхування, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення строку дії договору, з вирахуванням витрат, пов’язаних безпосередньо з укладенням і виконанням цього договору страхування, та фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим договором страхування.

Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, страховик повертає страхувальнику сплачену ним страхову премію повністю.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, за вимогою страховика страхувальнику повертається повністю сплачена ним страхова премія.

Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення строку дії договору, з вирахуванням витрат, пов’язаних безпосередньо з укладенням і виконанням цього договору страхування, та фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим договором страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі здійснювалися в безготівковій формі.

Порядок внесення змін до договору

Внесення змін до договору страхування допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законодавством. Зміни до договору страхування вчиняються в такій самій формі, що й договір, що змінюється або якщо інше не встановлено договором або законодавством чи не випливає із звичаїв ділового обороту.


 

Повідомлення про порушення

Якщо вам стало відомо про порушення, шахрайство, не етичну поведінку співробітника Компанії або факти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо повідомити про такі факти в один із способів:

 • зателефонувати за номером: 0 (800) 301 001
 • направити лист на поштову адресу: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури,30
 • направити лист на електронну пошту: [email protected]
 • направити анонімне повідомлення, заповнивши форму нижче
Форма повідомлення про порушення

 


 

Повідомлення про порушення

Якщо вам стало відомо про порушення, шахрайство, не етичну поведінку співробітника Компанії або факти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо повідомити про такі факти в один із способів:

 • зателефонувати за номером: 0 (800) 301 001
 • направити лист на поштову адресу: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури,30
 • направити лист на електронну пошту: [email protected]
 • направити анонімне повідомлення, заповнивши форму нижче
Форма повідомлення про порушення
Не знаєте яку страховку вибрати?
Людмила Коломієць
Людмила Коломієць
Експерт зі страхування
м. Київ