fbpx

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПЕРША»

  1. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

03150, м.Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31681672

  1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 201-54-05, (044) 521-74-00

  1. Адреса електронної пошти:

[email protected]

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
  2. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства 29.06.2021 р. прийнято рішення про створення:

1. Дніпровської обласної дирекції Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша».

Причини прийняття рішення: у зв’язку з виробничою необхідністю.

Повне найменування та місцезнаходження: Дніпровська обласна дирекція Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 49020, м. Дніпро, вул. Орловська, 21.

Функції, які буде виконувати Дніпровська обласна дирекція: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

2. Тячівського відділення Закарпатської дирекції  Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша».

Причини прийняття рішення: у зв’язку з виробничою необхідністю.

Повне найменування та місцезнаходження: Тячівське відділення Закарпатської дирекції Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Шапошнікова, 3.

Функції, які буде виконувати Тячівське відділення Закарпатської дирекції: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

3. Ужгородського відділення Закарпатської дирекції Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша».

Причини прийняття рішення: у зв’язку з виробничою необхідністю.

Повне найменування та місцезнаходження: Ужгородське відділення Закарпатської дирекції Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 88018, м. Ужгород, вул. Капушанська, 98/2.

Функції, які буде виконувати Ужгородське відділення Закарпатської дирекції: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

4. Полтавського відділення Черкаської дирекції Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша».

Причини прийняття рішення: у зв’язку з виробничою необхідністю.

Повне найменування та місцезнаходження: Полтавське відділення Черкаської дирекції Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 36022, м. Полтава, пр. Миру, 30, корп. А.

Функції, які буде виконувати Полтавське відділення Черкаської дирекції: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

5. Харківського відділення № 2 Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша».

Причини прийняття рішення: у зв’язку з виробничою необхідністю.

Повне найменування та місцезнаходження: Харківське відділення № 2 Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 61052, м. Харків, вул. Малиновського, 3.

Функції, які буде виконувати Харківське відділення № 2: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

6. Харківського відділення № 3 Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша».

Причини прийняття рішення: у зв’язку з виробничою необхідністю.

Повне найменування та місцезнаходження: Харківське відділення № 3 Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 61045, м. Харків, провул. Отакара Яроша, 12 а.

Функції, які буде виконувати Харківське відділення № 3: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

7. Херсонського відділення Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша».

Причини прийняття рішення: у зв’язку з виробничою необхідністю.

Повне найменування та місцезнаходження: Херсонське відділення Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», 73003, м. Херсон, вул. П. Орлика, 15.

Функції, які буде виконувати Херсонське відділення: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента частина третя

Також ви можете стежити за нашими новинами в офіційному телеграм каналі Страхової Компанії "Перша"
Не знаєте яку страховку вибрати?
Євген Сєрік
Євген Сєрік
Експерт зі страхування
м. Запоріжжя