fbpx

Дата: 05.09.2022

ОІ для власного сайту

Натисніть для відкриття

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПЕРША»
  1. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  1. Місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30
  1. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31681672
  2. Міжміський код та телефон, факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00
  3. Адреса електронної пошти: [email protected]
  4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
  5. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://persha.ua/news/osobliva-informacija/

 05.09.2022

III. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.09.2022

обрано

Член Ради директорів

Гужевська Тетяна Костянтинівна

 

5

Зміст інформації:

Наглядовою Радою Товариства 02.09.2022 р. прийнято рішення обрати членом Ради директорів Гужевську Тетяну Костянтинівну. Підстава такого рішення: рішення Наглядової Ради Товариства від 02.09.2022 р. (Протокол № 111/2022 від 02.09.2022 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на час дії воєнного стану в Україні. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) — 5 %. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: фінансовий директор, директор фінансовий.

Також ви можете стежити за нашими новинами в офіційному телеграм каналі Страхової Компанії "Перша"
Не знаєте яку страховку вибрати?
Білічук Ілона
Білічук Ілона
Експерт зі страхування
м. Рівне