Перестрахувальний захист фінансових зобов’язань ПрАТ «Страхова компанія «Перша»

ПрАТ «СК «Перша» використовує Перестрахування, як фінансовий інструмент отримання захисту власних майнових інтересів, які пов'язані з виконанням зобов’язань Компанії перед Клієнтами за укладеними договорами страхування.

При здійсненні операцій з перестрахування, Компанія застосовує прогресивні методи та форми перестрахування, новітні технології, сучасні підходи до формування принципів управління ризиками та страховим портфелем Компанії.

ПрАТ «СК «Перша» співпрацює у сфері перестрахування з усіма відомими перестрахувальними та страховими компаніями, які знаходяться як на Україні, так і за кордоном.

Договори про співпрацю в сфері перестрахування укладені з багатьма найбільшими компаніями.

З 2009 року, для збільшення надійності та фінансової стабільності компанії, ПрАТ «СК «Перша» придбала облігаторний захист страхового портфелю по наступним видам страхування:

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) - перестраховиком по даному Договору є компанія Hannover (Німеччина) (рейтинг - M.Best А+)
	Тип договору перестрахування:		Облігаторне перестрахування пропорційне квотне перестрахування;
	
Майно (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ:
	А) страхування майна;
	Б) страхування машин та обладнання (MB)
	В) страхування електронних пристроїв (EEI)
	Г) страхування усіх монтажних ризиків (EAR)
	Д) страхування  будівельного підприємця від усіх ризиків(CAR)
	Е) страхування будівельної техніки, обладнання та машин (CPM)
	Ж) страхування втрати прибутку після MB (MB-LOP) та EEI (EE-LOP).
	

перестраховиком по даному Договору є страхова компанія SCOR (Франція) (рейтинг А - (S&P))

	Тип договору перестрахування:		Облігаторне пропорційне квотне перестрахування;
	Власне утримання ПрАТ СК «Перша»:	15,00%
	Ємність договору:			50 000 000,00 грн.
	Касовий збиток:				1 200 000,00 грн.
	

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), - перестраховиком по даному Договору є страхова компанія SCOR (Франція) (рейтинг А - (S&P))  

	Тип договору перестрахування:		Облігаторне пропорційне квотне перестрахування;
	Власне утримання ПрАТ СК «Перша»:	15%
	Ємність договору:			600 000 долларів США
	Касовий збиток:				1 200 000,00 грн.
	

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) перестраховиком по даному Договору є страхова компанія SCOR (Франція) (рейтинг А - (S&P)) ;

	Тип договору перестрахування:		Облігаторне пропорційне квотне перестрахування
	Власне утримання ПрАТ СК «Перша»:	15%
	Ємність договору:			1 000 000 долларів США
	Касовий збиток:				1 200 000,00 грн.
	
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території країн - членів міжнародної системи автострахування "ЗЕЛЕНА КАРТКА". ПрАТ СК «Перша» є повним членом Моторного (транспортного) страхового бюро України. Відповідальність по договорам обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території стран-членів системи «Зелена картка» була розміщена у Transatlantic Reinsurance Company, USA, Paris Branch, France (A+ (S&P)), Canopius Europe Limited, Switzerland S (рейтинг А A.M. Best); SCOR Global P&C SE Paris, France (A (S&P)), Hannover, Germany (AA- (S&P)), Aspen Insurance UK Ltd.,Switzerland (A (S&P)), VIG Re Чехія (A (S&P)), Swiss RE Europe S.A. 2A rue Albert Borschette L-1246 м. Люксембург, Люксембург (AА- (S&P)), Deutsche AG,Germany м. Дюссельдорф (A+ (S&P)), Оdyssey Reinsurance Company  США  (A- (S&P))через страхового брокера АОН Фінленд Оі, м. Хельсінкі, Фінляндія (свідоцтво реєстрації в Україні ПІ-3852 від 25.01.07 року).

 (Ємність зверх 500 тис. Євро);


	ПрАТ «Страхова компанія «Перша» є Національним страховиком книжок  міжнародних  дорожніх  перевезень  
	за системою МДП за погодженням з Міжнародним союзом автомобільного транспорту ; 
	Перестраховиком по даному виду страхування є компанія LLOYD`S SYNDICATES (рейтинг А+ A.M. Best);
	Захист майнових інтересів Компанії також проводиться професійними світовими брокерами такими як AON ті інші.
	
Loading...