Mobirise Web Builder

24-01-2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"
  2. Код за ЄДРПОУ: 31681672
  3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00
  5. Електронна поштова адреса: office@persha.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://persha.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 24.01.2019 р. прийнято рішення звільнити внутрішнього аудитора Коршок Ірину Анатоліївну 24.01.2019 р. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 24.01.2019 р. (Протокол Наглядової ради №62/2019 від 24.01.2019 р.). Паспортні дані: паспорт серії МЕ, №184389, виданий 02.11.2002 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді внутрішнього аудитора з 02.04.2012 р.

Наглядовою радою Товариства 24.01.2019 р. прийнято рішення призначити з 25.01.2019 р. внутрішнім аудитором Ягодзинську Тетяну Володимирівну. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 24.01.2019 р. (Протокол Наглядової ради №62/2019 від 24.01.2019 р.). Паспортні дані: паспорт серії СК, №105245, виданий 30.04.1996р. Славутицьким МВ ГУ МВС України в Київській обл. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який призначено: безстроково. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора з фінансових питань, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, провідний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор Безбах Н.В.                                                   24.01.2019
Loading...