Mobirise Web Builder

23-01-2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"
  2. Код за ЄДРПОУ: 31681672
  3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00
  5. Електронна поштова адреса: office@persha.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://persha.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 23.01.2019 р. прийнято рішення про створення Миколаївського управління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Перша". Причини прийняття рішення: у зв'язку з виробничою необхідністю. Повне найменування та місцезнаходження: Миколаївське управління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Перша", 54017, м. Миколаїв, вул. Соборна, 12-А, 3-й поверх. Функції, які буде виконувати Миколаївське управління: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор Безбах Н.В.                                                   23.01.2019
Loading...