Mobirise Web Builder

14-12-2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"

2. Код за ЄДРПОУ: 31681672

3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00

5. Електронна поштова адреса: office@persha.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://persha.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Голови Наглядової Ради Товариства Тараненка Олега Івановича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії АЕ, № 599846, виданий 13.06.1997 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової Ради Товариства з 15.04.2016 р.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства Костюченка Леоніда Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії МЕ, № 886194, виданий 21.08.2008 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 22,472166 %. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства з 15.04.2016 р.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства Мусатенко Олени Вікторівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії МЕ, № 248886, виданий 01.07.2003 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради Товариства з 15.04.2016 р.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової Ради Товариства, представника акціонера ПрАТ "АТП 11263", який володіє акціями Товариства в кількості 500 шт., Тараненка Олега Івановича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії АЕ, № 599846, виданий 13.06.1997 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Строк, на який обрано: до переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, Голова правління.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової Ради Товариства, акціонера, Костюченка Леоніда Михайловича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії МЕ, № 886194, виданий 21.08.2008 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Строк, на який обрано: до переобрання. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 22,472166 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Президент АсМАПУ.
Загальними зборами акціонерів Товариства 03.12.2018 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової Ради Товариства, акціонера, Кучинського Юрія Федоровича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.12.2018 р. (Протокол від 03.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії СН, № 068598, виданий 28.07.1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Строк, на який обрано: до переобрання. Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,24 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала посадова особа протягомостаннiх п'яти рокiв: Віце-президент.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Безбах Н.В. 17.12.2018Loading...