Mobirise Web Builder

02-11-2018
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 600 000 (шістсот тисяч) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій становить 599 500 (п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій;

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах - акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:

 1. Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії – Іваненка Миколи Володимировича.
 2. Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Безбах Наталію Володимирівну, секретарем Зборів – Іваненка Миколу Володимировича.
 3. Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови Наглядової Ради Тараненка Олега Івановича; членів Наглядової Ради Костюченка Леоніда Михайловича та Мусатенко Олени Вікторівни.
 4. Проект рішення:
  • Обрати наступний склад Наглядової Ради Товариства: Голова Наглядової Ради – Тараненко Олег Іванович, члени Наглядової Ради – Костюченко Леонід Михайлович та Кучинський Юрій Федорович;
  • затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради;
  • встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради, що міститься в умовах цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради;
  • уповноважити Генерального директора Товариства Безбах Наталію Володимирівну від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради про здійснення їх повноважень.
 5. Проект рішення: Відчужити частку приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», що становить 100  % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант-транзит», шляхом продажу за договором купівлі-продажу частки (у разі необхідності - нотаріально засвідченим) за ціною 100 000,00 (сто тисяч грн. 00 коп.) гривень 00 копійок без ПДВ.
 6. Проект рішення: Проект рішення 1 – Залишити основні принципи формування бюджету Товариства на 2019 рік такими, за якими формувався бюджет Товариства на 2018 рік. Проект рішення 2 – Змінити основні принципи формування бюджету Товариства на 2019 рік з урахуванням збільшення відрахувань до фондів МТСБУ та особливостей діяльності Товариства у 2018 році.

 

 

 

Loading...