Mobirise Web Builder

26-06-2017
ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША" ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»

(код за ЄДРПОУ 31681672, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 27 липня 2017 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі.

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

• Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Проект рішення – обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Іваненко Микола Володимирович.

• Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Проект рішення – обрати Головою Зборів – Безбах Наталію Володимирівну, секретарем Зборів – Іваненка Миколу Володимировича.

• Надання згоди на продаж об’єктів нерухомості, що належать Товариству. Проект рішення 1 – продати об’єкти нерухомості, що належать Товариству. Проект рішення 2 – продати частину об’єктів нерухомості, що належать Товариству. Проект рішення 3 – не продавати об’єкти нерухомості, що належать Товариству. 

Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, розпочнеться 27 липня 2017 року о 10-30 год. та закінчиться о 10-50 год. за місцем проведення зборів. Представник акціонера повинен мати довіреність, посвідчену у встановленому порядку, а також документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21 липня 2017р.

З матеріалами, що стосуються питань порядку денного, можна ознайомитися з 9-00 год. до 17-00 год. у робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для засідань на 3-му поверсі. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного, є Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» Безбах Наталія Володимирівна.

Довідки за телефоном: (044) 201 54 05.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.persha.ua.

 

Голова Наглядової Ради                                                 О. Тараненко

Loading...