Mobirise Web Builder

14-12-2016
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"

2. Код за ЄДРПОУ: 31681672

3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00

5. Електронна поштова адреса: office@persha.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://persha.ua/ 

7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст Повідомлення 

Радою директорів Товариства 12.12.2016 року було прийнято рішення про створення Закарпатської дирекції Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Перша". Причина прийняття такого рішення: у зв'язку з виробничою необхідністю. Мiсцезнаходження дирекції: 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Корятовича, буд. 13, офіс 2. Функції, які виконуватиме Закарпатська дирекція: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків.

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Безбах Н.В.                    12.12.2016

Loading...