Mobirise Web Builder

22-02-2017
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША"

2. Код за ЄДРПОУ: 31681672

3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00

5. Електронна поштова адреса: office@persha.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://persha.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст Повідомлення 

Радою директорів Товариства 20.02.2017 року прийнято рішення про створення Сумського відділення Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Перша".

Причини прийняття рішення: у зв'язку з виробничою необхідністю.

Повне найменування та місцезнаходження: Сумське відділення Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Перша", 40021, м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 7.

Функції, які буде виконувати Сумське відділення: укладання договорів страхування, вчинення дій з врегулювання страхових випадків. 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор           Безбах Н.В.                         20.02.2017

 

Loading...