Mobirise Web Builder

09-12-2019
Оновлення рейтингу фінансової стійкості

21 листопада 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.
1. Активи СК «Перша» з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. збільшились на 24,23% до 706,85 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період виріс на 7,31% до 124,43 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 28,56% до 582,43 млн. грн. В результаті відповідного руху показників, покриття власним капіталом зобов'язань Компанії в аналізованому періоді скоротилось на 4,23 п.п. до рівня 21,36%.
2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» станом на 30.09.2019 р. порівняно з 30.09.2018 р. збільшились на 21,96% і склали 292,52 млн. грн. Більш високі темпи приросту валових зобов'язань порівняно з приростом грошових коштів на рахунках Страховика призвели до зниження його ліквідності на 2,72 п.п. Таким чином, станом на 30.09.2019 р. покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика склало 50,22%, що свідчить про достатню забезпеченість Компанії ліквідними активами.
3. За дев’ять місяців 2019 року СК «Перша» зібрала 400,9 млн. грн. валових премій, що на 2,86% більше, ніж за аналогічній період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 5,03% до 100,86 млн. грн., що склало 25,16% від валових премій Страховика. За підсумками трьох кварталів 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року СК «Перша» збільшила обсяги страхових виплат та відшкодувань на 20,95%, що призвело до зростання коефіцієнту виплат в аналізованому періоді на 6,35 п.п. до 42,45%.
4. Чистий прибуток СК «Перша» за дев’ять місяців 2019 року склав 13,85 млн. грн., що в 3,52 рази перевищило обсяг чистого прибутку, отриманого за аналогічний період 2018 року. За підсумками діяльності протягом дев’яти місяців 2019 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 1,97 млн. грн., проте Агентство зазначає, що розмір даного збитку не є суттєвим і не може негативно вплинути на фінансову стійкість Страховика.
Таким чином, проаналізувавши діяльність СК «Перша» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: достатній рівень ліквідності, незначний приріст ділової активності та істотне збільшення обсягів чистого прибутку Страховика, на фоні зниження рівня покриття власним капіталом його зобов’язань.

Дивись докладніше...

Loading...