Страховий випадок за Договором страхування подорожуючих

Страховий випадок за Договором страхування подорожуючих

Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного комплексного страхування подорожуючих за кордоном та по Україні

У разі настання події, що має ознаки страхової, Страхувальник (Застрахована особа або особа, що представляє її інтереси) перед тим, як звернутися по допомогу до відповідного закладу чи лікаря, зобов’язаний негайно, в будь-який час доби, повідомити про подію Асистуючу компанію за телефоном, вказаним в Основній частині  Договору страхування, або  повідомити іншим чином Асистуючу компанію (Страховика).

 • Заява на отримання страхової виплати за встановленою Страховиком формою, що надається протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після закінчення строку дії Договору або лікування;
 • Договір страхування;
 • Банківські реквізити Застрахованої особи для переказу страхового відшкодування;
 • Медичні документи, що містять відомості про діагноз, стан здоров’я Застрахованої особи на момент звернення за медичною допомогою, проведені медичні маніпуляції;
 • Довідка-рахунок з медичного закладу (на фірмовому бланку та/або з відповідним штампом) із такими зазначеними даними: прізвище пацієнта, точний діагноз, дата звернення за медичною допомогою, тривалість лікування, детальні дані про надані медичні послуги, призначені медикаментозно-діагностичні засоби із зазначенням їх кількості та вартості;
 • Документи, що підтверджують факт оплати за медикаменти, надані медичні та інші послуги (розрахунково-касові документи, товарні чеки, розписки про отримання грошей, банківські квитанції з зазначеною сумою на переказ тощо);
 • Рецепти, виписані лікуючим лікарем, у зв’язку з даним захворюванням, на придбання медикаментів із зазначенням назви кожного медичного препарату;
 • Деталізовані рахунки за інші, ніж медичні, послуги з розбивкою їх за датами та

вартістю, вказаною загальною сумою до оплати, які передбачені умовами цього Договору;

 • Закордонний паспорт (або дитячий проїзний документ) Застрахованої особи з відмітками прикордонного контролю про перетин Державного кордону України;
 • Документ, що посвідчує особу, та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

З урахуванням обставин  події, що відбулась, Страховик має право вимагати додаткові документи, що підтверджують факт та обставини  настання страхового випадку, розмір витрат та виконання Страхувальником умов Договору.

При зверненні до Асистуючоі компанії (Страховика) необхідно повідомити наступну інформацію:

 • назву страхової компанії;
 • прізвище, ім’я Застрахованої особи;
 • місцезнаходження Застрахованої особи і номер контактного телефону;
 • номер  Договору страхування;
 • термін дії  Договору страхування;
 • детальний опис випадку і характер необхідної допомоги та надалі виконувати вказівки Асистуючої компанії (Страховика).

Якщо таке повідомлення неможливо здійснити з об’єктивних причин (непритомний стан або інший гострий стан здоров’я Застрахованої особи або відсутність діючих засобів зв’язку) до моменту отримання медичних послуг, це необхідно зробити не пізніше 24 годин з моменту отримання медичної допомоги.