Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного медичного страхування

Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного медичного страхування

Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного медичного страхування

У випадках, що мають ознаки страхових та передбачені Договором, Застрахована особа до моменту звернення за медичною допомогою повинна звернутися до лікаря-координатора Страховика (Асистуючої компанії) за телефоном, що вказаний в Картці та отримати інформацію щодо подальших дій.

  1. Заява на отримання страхової виплати за встановленою Страховиком формою
  2. Копія Договору страхування
  3. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
  4. Банківські реквізити Застрахованої особи для переказу страхового відшкодування
  5. Виписка з карти амбулаторного/стаціонарного хворого
  6. Рецепти, виписані Застрахованій особі лікуючим лікарем на придбання медикаментів із зазначенням назви кожного препарату
  7. Документи, що підтверджують факт оплати за медикаменти, надані медичні та інші послуги (розрахунково-касові документи, товарні чеки, тощо)

З урахуванням обставин  події, що відбулась, Страховик має право вимагати додаткові документи, що підтверджують факт та обставини  настання страхового випадку, розмір витрат та виконання Страхувальником умов Договору.

Якщо Застрахованій особі необхідна екстрена медична допомога пов’язана з рятуванням життя або зняттям гострого болю, а повідомити про це перед зверненням за медичною допомогою неможливо з об’єктивних причин (відсутність діючих засобів зв’язку, непритомний стан тощо), таке повідомлення передається лікарю-координатору Страховика (Асистуючій компанії) відразу, як тільки це стане можливим, але не пізніше 24 годин з моменту отримання медичної допомоги. Повідомлення може бути передане Застрахованою особою, або іншою особою, що представляє її інтереси.