Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного страхування від нещасних випадків

Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного страхування від нещасних випадків

Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного страхування від нещасних випадків

У разі настання події, що має ознаки страхової, Страхувальник (Застрахована особа або особа, що представляє її інтереси) зобовязаний повідомити Страховика протягом 5 робочих днів, у випадку недотримання строків повідомлення, обґрунтувати причини у письмовій формі, на вимогу Страховика. Надати протягом 10 календарних днів після закінчення лікування всі необхідні документи щодо настання страхового випадку для подальшої виплати.

  1. Заява на отримання страхової виплати за встановленою Страховиком формою
  2. Договір страхування
  3. Документ, що посвідчує особу Вигодонабувача та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру
  4. Банківські реквізити Застрахованої особи для переказу страхового відшкодування
  5. Листок непрацездатності
  6. Документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (довідка з медичного закладу  встановленої форми)
  7. Рентгенівські знімки (при переломах).
  8. Висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у разі встановлення первинної інвалідності Застрахованій особі

При настанні страхового випадку на виробництві:

  1. Акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1), згідно Постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 21 серпня 2001р. №1094

З урахуванням обставин  події, що відбулась, Страховик має право вимагати додаткові документи, що підтверджують факт та обставини  настання страхового випадку, розмір витрат та виконання Страхувальником умов Договору.